Upozornění na blížící se odstávku

  • Vážení uživatelé portálu DPO,
    naše systémy budou potřebovat promazat kolečka, aby Vám mohly zase skvěle sloužit.
    Ve sobotu 26.11. v době od 18:00 do 22:00 hodin budou služby portálu DPO nedostupné.
    Děkujeme za pochopení, tým DPO.

Žádost o vytyčení nebo kontrolu plynárenských zařízení dle stanovených podmínek

Před podáním Žádosti o vytýčení je nutné získat stanovisko k provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu (NEPLYN stavby – inženýrské sítě, stavby budov, komunikací, úpravy terénu) nebo stanovisko k projektu PLYNárenské stavby ( plynovodní přípojky, plynovody a jejich přeložky). Žádost o vytýčení je možné podat do 2 let od data vydání stanoviska.
Více se o stanoviscích dozvíte na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/
* položky takto označené jsou povinné