Žádost o vytyčení plynárenských zařízení

Před podáním Žádosti o vytyčení je nutno mít vyhotoveno stanovisko k existenci plynárenských zařízení.
Více informací o Žádosti o stanovisko obdržíte na adrese https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/.

* položky takto označené jsou povinné