Žádost o rozšíření DS (Smlouva o budoucí smlouvě)

Pro pomoc s vyplněním žádosti se obracejte se na příslušného technika dle kontaktního systému pro činnost Smlouvy budoucí nájemní a kupní (plynovody s přípojkami a regulační stanice) v kategorii Smlouvy.

Výstupem žádosti o rozšíření DS je Smlouva o budoucí smlouvě majetkoprávní, která slouží jako jeden z dokumentů k získání územního rozhodnutí či stavebního povolení – tzn. plynárenské zařízení chce zákazník povolit a následně budovat (má již jasný záměr). Uzavřením smlouvy bude rezervována požadovaná distribuční kapacita a stanoveny podmínky, za kterých je možné rozšíření distribuční sítě uskutečnit.

Tato žádost slouží pro připojování více odběrných míst (pro každé OM je následně třeba podat samostatnou Žádost o připojení). Pokud budete připojovat pouze jedno odběrné místo, podejte přímo Žádost o připojení.

* položky takto označené jsou povinné