Žádost o prověření volné kapacity

Pro pomoc s vyplněním žádosti, nebo v případě, že požadujete pouze nezávaznou informaci o možnosti připojení v dané lokalitě, se obracejte na příslušného technika dle kontaktního systému pro činnost Prověření volné kapacity v distribuční soustavě v kategorii Připojení.

Výstupem žádosti o prověření volné kapacity je Protokol o zajištění kapacity, který slouží pouze ke studii o využitelnosti území – tzn. plynárenské zařízení zatím zákazník nechce budovat (nemá jasný záměr a chce se pouze informovat, jestli jeho představa je z technického a kapacitního hlediska možná a nové objekty by bylo možné připojit na stávající distribuční soustavu). Není podkladem pro územní či stavební řízení.

Tato žádost slouží pro připojování více odběrných míst (pro každé OM je následně třeba podat samostatnou Žádost o připojení). Pokud budete připojovat pouze jedno odběrné místo, podejte přímo Žádost o připojení.

* položky takto označené jsou povinné