Nápověda

Pravidla správného postupu při zadávání adresy

Při zadávání adresy je nutno dodržet tyto základní podmínky:

 1. do pole "Vyhledávání adresy" se vždy jako první uvádí název města / obce
 2. vždy je nutno vybrat správnou variantu z nabízených možností, které se automaticky zobrazují pod jednotlivými vyplňovanými poli. Tyto možnosti jsou v souladu s oficiálním systémem adres a parcel, přejímaného z Ministerstva vnitra ČR
 3. vždy je nutno zadat úplnou adresu, tedy až do úrovně čísla popisného, orientačního nebo evidenčního
 4. při zobrazených možnostech je nutno rozlišovat mezi číslem popisným a evidenčním – číslo evidenční má před sebou uvedeno rozlišení zkratkou "(č. ev.)"
 5. je nutno rozlišovat mezi adresou žadatele a lokalitou zájmového území, pro které se žádost požaduje. Lokalitu zájmového území je možno označit i zadáním parcelního čísla

Možnosti zadání adresy

Adresu je možno zadat celkem třemi způsoby:

 1. Vyhledávání – postupné zadávání adresy do jednoho řádku dle zobrazovaných možností
 2. Ručním zadání – zadávání údajů do oddělených polí dle zobrazovaných možností
 3. Nestandardní adresa - zadávání údajů do oddělených polí, u tohoto způsobu nejsou zobrazovány žádné možnosti

Možnosti volby adresy se zobrazí po kliknutí na rozbalovací menu "volby":

Návod pro zadání adresy ve variantě č. 1 - "Vyhledávání"

Při tomto způsobu se adresa postupně seskládá z automaticky nabízených možností.
Postup:

 1. do pole „Vyhledání adresy“ se začne psát název města nebo obce - poté se z nabízených možností vybere ta správná, a to kliknutím
 2. po načtení správné varianty do řádku se pokračuje ve výběru ulice (pokud obec ulice nemá, pokračuje se rovnou zadáním čísla popisného nebo evidenčního)
 3. nakonec se z nabízených možností zvolí správné číslo popisné/orientační/evidenční
 4. po správném zadání adresy se v zeleném pruhu zobrazí text „Adresa zadána…“

Návod pro zadání adresy ve variantě č. 2 - "Ruční zadání"

Při tomto způsobu se části adresy zadají do samostatných polí, a to opět výběrem z automaticky nabízených možností.
Postup:

 1. do pole "Obec" se začne psát název města nebo obce - poté se z nabízených možností vybere ta správná, a to kliknutím
 2. v následujícím poli se vybere správná část obce (pokud se jedná o malé obce, které části nepoužívají, objeví se v nabídce stejný název, jaký má obec)
 3. poté se vybere ulice (jedná-li se o malé obce, které ulice nemají, přejde se rovnou k zadání čísla popisného/evidenčního)
 4. číslo popisné/orientační/evidenční se opět vybere z nabídky. Po kliknutí na tlačítko „Použít tuto adresu“ se adresa načte do formuláře

Návod pro zadání adresy ve variantě č. 3 - "Nestandardní adresa"

Při zadání této adresy se nezobrazují nabídky, žadatel tedy přímo vypíše adresu do jednotlivých polí. Tento způsob zadání adresy by měl být používán pro zahraniční adresy nebo adresy, které nelze dohledat žádným z předchozích způsobů.

V případě, že Vám nepodaří zadat adresu ani podle této nápovědy, kontaktujte nás, prosíme, na e-mailové adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.