Distribuce plynu online

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Proč podávat žádost on-line?

 • Portál vás celou žádostí provede, nabízí nápovědy a vyhnete se možným chybám
 • Žádost začneme ihned zpracovávat
 • K podání žádosti dostanete potvrzení
 • Žádost podáte z pohodlí domova 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Podání žádosti je zdarma

Pro bezproblémové využití aplikace Distribuce plynu online jsou doporučené následující programy (uvedené nebo vyšší verze):

 • Webový prohlížeč Internet Explorer 10, Google Chrome 19, Mozilla, Firefox nebo Opera
 • Adobe Reader 9

Vyplňujete žádost poprvé nebo si nejste jistí? Využijte nápovědu.

Jaké údaje potřebujete pro vyplnění online žádosti?

Žádost o připojení

 • Důvod žádosti
 • Identifikační údaje žadatele, resp. i zastupující osoby
 • Adresu odběrného místa
 • Identifikační čísla odběrného místa z faktury – pokud plyn již odebíráte
 • Technické specifikace plynových spotřebičů na odběrném místě
 • Charakter odběru ZP
 • Předpokládaný termín zahájení odběru

Žádost o prověření volné kapacity / Žádost o rozšíření DS

 • Důvod žádosti
 • Kým bude zajištěno provozování
 • Předpokládaný termín zahájení odběru
 • Identifikační údaje žadatele (stavebníka)
 • Adresu zájmového území
 • Parametry rozvojové lokality - počet odběrných míst, předpokládané odběry

Žádost o stanovisko k NEplynárenské stavbě

 • Vaše osobní identifikační údaje
 • Osobní identifikační údaje stavebníka, pokud nejsou totožné s údaji žadatele
 • Adresu zájmového území
 • Projektovou dokumentaci (dokumentaci stavby) - pokud požadujete stanovisko pro povolení stavby

Žádost o vytyčení plynárenských zařízení

 • důvod žádosti
 • typ zařízení
 • číslo jednací platného stanoviska

Žádost o registraci pro Žádost o vektorová data - odborná veřejnost

 • Identifikační údaje subjektu - název, adresa, IČ
 • E-mailová adresa, která bude sloužit jako přihlašovací jméno
 • V závislosti na typu žadatele číslo ČKAIT či číslo ÚOZI

Přejímka dokumentace

 • typ přejímky, číslo stavby a číslo etapy, případně číslo objednávky (doměření)
 • e-mailová adresa preferovaného schvalovatele (technika, který bude přejímku schvalovat)
 • elektronické dokumenty technické dokumentace nebo geodetického zaměření

Pro bezproblémové využití aplikace Distribuce plynu online jsou doporučené následující programy (uvedené nebo vyšší verze):

 • Webový prohlížeč Internet Explorer 10, Google Chrome 19, Mozilla, Firefox nebo Opera
 • Adobe Reader 9

V případě jakýchkoli problémů při využívání služby Distribuce plynu online kontaktujte, prosím, naši Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10.

Rovněž rádi přivítáme jakoukoliv zpětnou vazbu k fungování portálu Distribuce plynu online. Vaše případné připomínky či náměty můžete psát na e-mailovou adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz. Je Vám k dispozici také funkce "Problém s formulářem?".