Nápověda

Vyberte si kategorii nápovědy

Jak zadat správně adresu v žádosti

Při zadávání adresy je možno zvolit dva způsoby – buď se zadá adresa na jeden řádek s pomocí tzv. "našeptávače", nebo je možno vypsat údaje ručně do oddělených polí adresy.

VŽDY JE NUTNO POČKAT NA ZOBRAZENÍ NABÍZENÝCH MOŽNOSTÍ, NENÍ MOŽNO ZAPISOVAT DO KOLONEK FORMULÁŘE HODNOTY MIMO "NAŠEPTÁVAČ".

Pro našeptavač jsou používána data z oficiálního systému adres a parcel, přejímaného z ministerstva Vnitra ČR. Dle tohoto systému má každá obec i část obce. Pokud se jedná o malé obce, které části nepoužívají, mají část obce, která se jmenuje stejně jako obec. Naproti tomu ulice v adrese existovat nemusí a v takovém případě pole "Ulice" nevyplňujte.

Ve všech místech, kde se adresa vyžaduje je potřeba zadávat úplnou adresu, tj. až do úrovně č.p. / č.or (nebo čísla parcely). Adresy jsou používány pro korespondenci, případně pro smluvní účely a proto musí být úplně a správné.

Způsob zadání adresy

se určí po kliknutí na tlačítko "volby" – viz obrázek:

Při volbě "vyhledávání"

je nutno adresu postupně seskládat pomocí "našeptávače" na jednom řádku. Postup je prakticky shodný s vyhledáváním místa na mapových serverech, jako je např. www.mapy.cz nebo www.google.cz/maps/. Jednotlivá pole pod tímto řádkem jsou jen pro kontrolu vyhledané adresy a nelze do nich nic zadat. Po zadávání prvních písmen nebo číslic se po klinknutí do nabízených možností postupně seskládá požadovaná adresa – viz obrázky:Při volbě "ruční zadání"

je možno vypsat adresu ručně do polí adresy. Po zapsání prvních písmen nebo číslic do polí názvů obce, části obce, ulice nebo čísla popisného/orientačního se dole objeví seznam, ze kterého je nutno kliknutím vybrat požadovaný údaj – viz obrázky:
Pokud potřebujete zadat adresu "bez ulice" (např. Lhota 1), zadejte obec, část obce a pak přejdete rovnou k číslu popisnému/orientačnímu a ulici vynecháte.

Při volbě "nestandardní adresa"

(tato volba je dostupná pouze v povolených případech, např. adresa žadatele) se uvolní pole pro jednotlivé části adresy, kam lze zadat požadovaný text. V tomto případě nejsou dostupné žádné "našeptavače".

Tento způsob zadání adresy by měl být používán pro zahraniční adresy nebo adresy, které nelze dohledat žádným z předchozích způsobů.