Registrace uživatele

Odborná veřejnost

Uživatel registrovaný jako odborná veřejnost získá přístup k žádosti o vektorová data pro odbornou veřejnost.
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr rovněž získá přístup k předání dokumentace geodetického zaměření staveb PZ.
Odborná veřejnost = Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, Autorizovaná osoba ČKAIT, Autorizovaná osoba ČKA apod.

Dodavatel

Uživatel registrovaný jako dodavatel získá přístup k žádosti o vektorová data pro dodavatele, nahlášení etapy cizí stavby, přejímce dokumentace a k dokumentaci pro dodavatele.
Společnost uživatele již musí být registrována jako dodavatel GasNetu, mít přidělené SAP ID a emailová adresa uživatele musí být v seznamu oprávněných adres. Více informací o této registraci se dozvíte zde.

Orgány státní správy a samosprávy

Pro registraci pošlete, prosíme, žádost na e-mailovou adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz, ve které uvedete druh OSS nebo samosprávy (kraj, obec s rozšířenou působností apod.) a k jakému účelu vektorová data potřebujete. Po obdržení Vaší žádosti Vám zašleme e-mailem odpověď, jak postupovat dále.