Nápověda

Konverze dokumentů do formátu PDF/A

Proč vyžadujeme dokumenty ve formátu PDF/A?

Formát PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF, definovaná několika mezinárodními standardy ISO. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené ve formátu PDF/A otevřít bez ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů, zajišťuje tedy jeho dlouhodobou čitelnost. Dokumenty technické dokumentace, předávané v rámci přejímky dokumentace na portálu DPO, musí být kompatibilní alespoň se standardem PDF/A-1b. Pokud máte pochybnosti o tom, zda automatická formální kontrola v přejímce vyhodnotila Váš dokument správně, můžete si kompatibilitu tohoto dokumentu se standardem PDF/A-1b ověřit např. s využitím bezplatné online služby Národního archivu na adrese https://digi.nacr.cz/validatorPDF/

Krok 1 – Zjistěte, kam Váš webový prohlížeč ukládá stažené soubory

Některé webové prohlížeče, např. Internet Explorer, Vám umožní zvolit si adresář, do kterého se uloží stahované soubory. Pokud Váš webový prohlížeč tuto vlastnost podporuje, využívejte ji přednostně pro stahování výsledků konverze. V opačném případě se soubory stahují vždy do adresáře, který má Váš webový prohlížeč předdefinovaný. Doporučujeme Vám tento adresář najít a pravidelně mazat jeho obsah, snadněji se pak zorientujete při další práci s výsledky konverze. V prohlížečích Internet Explorer a Chrome stačí použít klávesovou zkratku Ctrl + J nebo vybrat v menu nabídku Stahované soubory. Tato nabídka např. v prohlížeči Internet Explorer 11 otevře dialogové okno Zobrazit stahované soubory, to má v levém dolním rohu odkaz Možnosti (1), který otevře dialogové okno Možnosti stahování, a z něj se po kliknutí na tlačítko Procházet (2) dostanete do aktuálně nastaveného adresáře.

Vzhledem k množství webových prohlížečů a jejich verzí není v možnostech této nápovědy poskytnou Vám úplný návod, jak zjistit nebo nastavit předdefinovaný adresář pro stahované soubory, ten naleznete pouze v dokumentaci k Vámi používané verzi webového prohlížeče.

Krok 2 – Vyberte soubory určené pro konverzi do formátu PDF/A

Přihlaste se k portálu DPO (detaily jsou popsány v nápovědách pro jednotlivé typy přejímek) a zvolte nabídku Přejímka dokumentace / Konverze do PDFA (1). Stiskněte tlačítko Vyberte soubory (2), v dialogovém okně operačního systému Zvolte soubory k nahrání (3) a potvrďte. Dialogové okno podporuje hromadný výběr, tzn. že můžete najednou vybrat všechny soubory, které se nachází v jednom adresáři.

Krok 3 – Konvertované soubory stáhněte jednotlivě nebo jako ZIP archiv

Konverze vybraných souborů do formátu PDF/A probíhá automaticky, průběžné informace o stavu konverze se zobrazují v prostoru pod tlačítkem Vyberte soubory (1). Po dokončení konverze jsou soubory k dispozici v seznamu Konvertovaných dokumentů (2), každý soubor můžete kliknutím na ikonu stáhnout nebo odstranit (3) ze seznamu. Všechny soubory můžete také stáhnout v jednom ZIP archivu pomocí tlačítka Stáhnout vše jako ZIP (4).

V prohlížeči Chrome probíhá stahování vždy do předdefinovaného adresáře. Prohlížeč Internet Explorer nabízí při stahovaní také funkci Uložit jako (5), která Vám umožní zvolit název stahovaného souboru a vybrat cílový adresář.

Krok 4 – Ze ZIP archivu extrahujte výsledky konverze

V Průzkumníku klikněte pravým tlačítkem na stažený ZIP archiv (1), v kontextovém menu zvolte Extrahovat vše (2) a potvrďte tlačítkem Extrahovat (3), obsah staženého ZIP archivu s výsledky konverze se „rozbalí“ do nového adresáře.

V případě, že se Vám konverze podle této nápovědy nepodaří anebo zjistíte, že konvertovaný soubor není kompatibilní se standardem PDF/A-1b, kontaktujte nás, prosíme, na e-mailové adrese distribuce-plynu-online@gasnet.cz.

Videonávody