Nápověda

Informace o externím správci polohopisu

Pro získání informace o externím správci polohopisu je nutno nejprve zadat název obce do pole "Obec". Po vepsání začátku názvu obce se objeví pole se seznamem obcí, které se shodují s již zadanými písmeny.

Ze zobrazeného seznamu se kliknutím zvolí správná varianta. Následně se kurzor umístí do pole s názvem "Katastrální území", kde se opět vybere správná varianta z nabízeného seznamu.

Následně se zobrazí informace se jménem, kontaktním e-mailem a aktivním odkazem na příslušného správce polohopisu.

Pokud se informace o správci polohopisu nezobrazí, zvolili jste území, které není pod správou společnosti GasNet, s.r.o.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obraťte, prosíme, na e-mailovou adresu distribuce-plynu-online@gasnet.cz.