Nápověda

Nahlášení etapy cizí stavby

Etapa je ucelená stavba schopná samostatné přejímky a následného provozu (např. samostatná plynovodní přípojka, plynovod a přípojka, plynovod, jehož výstavba je rozdělena na několik samostatných částí).

Ověření stanoviska - zadání čísla stanoviska a data vyhotovení stanoviska.

Po úspěšném ověření stanoviska se zobrazí číslo stavby z interního systému EVIS a základní údaje stavby. Pokud je již založena nějaká etapa stavby, zobrazí se v seznamu etap.

Tlačítko Nahlásit etapu - otevře formulář, kde se vyplní požadované údaje etapy.

Tlačítko Uložit - po kontrole zadaných údajů dojde k založení etapy cizí stavby. Odchází potvrzující infomail. V seznamu etap je zobrazena nahlášená etapa.

Další možnosti práce s etapou cizí stavby

  • - Zobrazit etapu
  • - Editovat etapu
  • - Smazat etapu

Zobrazení etapy

Slouží pouze k zobrazení nahlášených údajů, žádné údaje nelze měnit.

Editace etapy

Pokud je etapa ve stavu Etapa nahlášena, je možné změnit nahlášené údaje etapy stavby.

Tlačítko Uložit - uloží se provedené změny a odchází potvrzovací infomail.

Smazání etapy

Pokud nedojde k realizaci nahlášené etapy, je ji možné smazat (pouze ve stavu Etapa nahlášena).

Tlačítko Smazat - smaže etapu a odchází potvrzovací infomail.